Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ
a. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
b. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển Hội.
c. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
d.Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền vềcác chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật.
đ. Mở rộng hợp tác  trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân ngoài nước cho ngườikhuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em. Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động bảo trợ ngườikhuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ emtheo qui định của pháp luật.
e. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
f. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.
g. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
h. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đại hội Hội Bảo trợ lần II, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 175
  • Tất cả: 277007