Ngày 1/11/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Số ký hiệu văn bản chi thi 39
Ngày ban hành 26/11/2019
Ngày hiệu lực 26/11/2019
Trích yếu nội dung Ngày 1/11/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Dương Thành Hoa
Tài liệu đính kèm ct 39 bbttw đảng.docx