Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan đến Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trẻ em năm 2021

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan đến Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trẻ em năm 2021

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Hội gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao năm 2021, ngày 20 tháng 4, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh phối hợp với Hội Bảo trợ thị xã Duyên Hải và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan đến Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trẻ em năm 2021 cho gần 50 đại biểu là các đồng chí Ban Chấp hành tỉnh Hội, thành viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ thị xã Duyên Hải, các đồng chí Bí thư, Trưởng ban nhân dân ấp cùng các ngành đoàn thể của địa phương,...

Quang cảnh lớp tập huấn - tuyên truyền vào ngày 20/4/2021, tại hội trường UBND xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

Đến dự lớp tập huấn, đại biểu được nghe phổ biến: Luật Người khuyết tật; Luật  trẻ em (tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của trẻ em; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ trẻ em); Công ước Quốc tế về Người khuyết tật, Trẻ em; một số văn bản hướng dẫn của Bộ ngành liên quan đến Người khuyết tật, Trẻ em và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, như: Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Nghị định 20/2021 ngày 15/3/2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trợ giúp xã hội; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; Nghị định 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Nạn nhân da cam; Kế hoạch số 103/KH-HBVQTE ngày 06/8/2020 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Công văn số 329/HBT ngày 10/9/2020 của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam về việc thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2021 – 2030.

Ông Ngô Công Đức, Phó phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

tập huấn về Luật Người khuyết tật và các văn bản liên quan.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được chia sẻ thêm một số kỹ năng như: kỹ năng vận động quỹ Hội, làm việc nhóm, … Trong không khí vui tươi, mạnh dạng chia sẻ, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chính sách trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân da cam và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại địa phương, các đại biểu đã cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác này.

Ông Lê Văn Sanh, đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp triển khai tài liệu liên quan công tác trợ giúp pháp lý.

 

Ông Tiền Văn Tuấn,chuyên viên Văn phòng tỉnh Hội phổ biến Luật Trẻ em và một số văn bản liên quan

về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Qua buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ địa phương về quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật, trẻ em, nạn nhân chất độc da cam và một số vấn đề trợ giúp pháp lý cần thiết cho công tác bảo trợ, chăm sóc những đối tượng này. Trên cơ sở đó các cán bộ ở địa phương làm cầu nối tuyên truyền, chia sẻ đến nhân dân để xã hội và cộng đồng cùng chung tay với công tác an sinh xã hội tại tỉnh nhà.

Tin, ảnh: Quốc Toàn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 332
  • Trong tuần: 2,643
  • Tất cả: 114,196